Polityka prywatności

O ADMINISTRATORZE DANYCH – KIM JESTEŚMY?

Red Marketing Adam Grzywacz, NIP: 691-230-58-44, REGON: 021869730 z siedzibą przy ul. Macieja Rataja 14/2, 59-220 Legnica, i główną placówką przy al. Armii Krajowej 48N, 50-541 Wrocław pod marką Salon fryzjerski Anna Volkova.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

 1. Zbieramy je w trakcie rezerwacji usług fryzjerskich poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub Social Media. Swoje dane klienci podają nam również w trakcie zakupów w naszym sklepie internetowym oraz przy rezerwacji wizyt bezpośrednio w używanym przez nas terminarzu online.
 2. Użytkownicy mogą utworzyć dla konto w naszym sklepie oraz konto w używanym przez nas terminarzu online. Wówczas, za ich zgodą, również otrzymamy podane dane osobowe.
 3. Podanie danych osobowych jest w większości przypadków konieczne. Bez nich niestety najczęściej nie będziemy mogli m. in. zarezerwować terminu wizyty, ani przyjąć zamówienia.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 1. Przede wszystkim do zarezerwowania terminu na usługę. Możemy też dzięki nim zamówić i zarezerwować dedykowane kosmetyki i wystawić zindywidualizowany dokument sprzedaży.
 2. Prowadzimy historię wizyt, a także historię zakupów. Dzięki nim mamy potwierdzenie, że doszło do świadczenia usług i/lub zakupów, więc o wiele łatwiej jest nam odpowiadać na reklamacje.
 3. Dane klientów mogą być profilowane tylko w jednej sytuacji – w przypadkach, gdy dana osoba powtarza rezerwowanie terminów, a następnie bez uprzedniego powiadomienia nie stawia się o wyznaczonej porze. W takiej sytuacji informujemy klientów o konieczności wpłaty zadatku przed każdą wizytą w celu rezerwacji wybranego terminu.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 1. Przetwarzamy: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP (tylko, gdy mamy wystawić Fakturę Vat), adres zamieszkania (dotyczy osób, które dokonały zakupów w naszym sklepie internetowym), adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Posiadamy historię wizyt oraz transakcji wraz ze szczegółami (co i kiedy kupiono, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności, itp.), reklamacje, opinie oraz udzielone zgody.
 3. Zawsze zbieramy również informacje na temat źródła pozyskania Twoich danych.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Przetwarzamy informacje o sposobie korzystania z naszych stron (tych użytkowników, którzy wyrażą zgodę na pliki cookies), w tym numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu). Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach statystycznych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz a) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z praw konsumenta

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe klientów przechowujemy tak długo, jak długo korzystają z naszych usług. Usuwamy dane tych klientów, których nie było w naszym salonie od ponad 2 lat. W sytuacji, gdy klient zgłosił reklamację lub otrzymał od nas zindywidualizowany dokument sprzedaży (np. fakturę imienną), to te dokumenty przetwarzamy do 6 lat ze względu na prawo skarbowe.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH? KIEDY DZIAŁAMY W IMIENIU INNYCH ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe klientów ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz lub ze względu na charakter technologii, z której klient skorzystał do dokonania zakupów lub samego kontaktu z nami.

Na przykład – jeżeli dokonano zakupów w naszym sklepie internetowym używając karty płatniczej firmy MasterCard, to w wyjątkowych sytuacjach (np. na potrzeby weryfikacji tożsamości płatnika) możemy udostępnić dane firmie MasterCard.

Dane mogą też być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z obecnością na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, Google).

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z nami poprzez e-mail: kontakt@volkova.pl

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Posiadamy strony internetowe: www.volkova.pl i www.sklep.volkova.pl. Przy ich prowadzeniu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, a niektórzy z naszych dostawców mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Np. USA, które wprowadziły „Privacy Shield”.